Povijest

povijest

Strukovnu Udrugu, koja je i danas predstavnik djelatnika u medicinsko laboratorijskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, utemeljio je davne 1953. godine prof. Bariša Manenica sjedinjenjem dviju struka – laboratorijske i sanitarne. Prof. Manenica je pokrenuo i glasilo Udruge – časopis „Naše zdravlje“.

U ovim prvim koracima rada Udruge sudjelovale su slijedeće kolegice i kolege: Ivica Prosoli, Milica Spicer, Pero Pirker, Maja Vnuk, Valent Vnuk, Zora Štingl, Franjo Jurković, Josip Martin i Boris Bregant. Od 1984. radu Udruge pridružili su se i Đurđica Jurin, Jasna Matić, Biserka Bratoš, Ljerka Slade-Šilović, Vesna Podolšek, Zdenka Đelošević te Iva Pašalić.

Predani rad navedenih ljudi rezultirao je formiranjem Srednje škole zdravstvenih tehničara, koju su 1958 osnovali prof.dr.sci.Tanodi, prof.dr.sc.Črepinko, prof.dr.sc.Ruždić i prim.Tomašić u Medvedgradskoj 55 u Zagrebu, iz čega je kasnije nastao Zdravstveni obrazovni centar te današnje Zdravstveno učilište.

Zbog izražene potrebe za višom razinom obrazovanja dotadašnjih srednjoškolskih profila zdravstvenih djelatnika 1966. godine osnovana je Viša škola za medicinske sestre i tehničare u Mlinarskoj 38 u Zagrebu za obrazovanje svih stručnih smjerova zdravstvenih zvanja (sestrinski, laboratorijske, sanitarni, radiološki, fizioterapeutski, radna terapija). 1984. godine naziv škole je promijenjen u Viša medicinska škola, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

1985. godine Udruga je provela sustavnu analizu opisa i popisa poslova u okviru medicinsko laboratorijske dijagnostike za tadašnju Nomenklaturu zanimanja u svim stručnim medicinskim disciplinama.

1986. godine uspješno smo sudjelovali u promjeni stručnih naziva naše struke u 6. stupnju obrazovanja, kroz Programski savjet zdravstva, te odluku proveli u srpnju 1990. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Stručni rad odvijao se kroz stručne sekcije u okviru Udruge, o čemu postoje vjerodostojni zbornici radova s relevantnih stručnih skupova (1986; 1987; 1988; 1989; 1993. i 2003. godine).

1996. godine Viša medicinska škola je izdvojena iz sastava Medicinskog fakulteta i djeluje pod nazivom Visoka zdravstvena škola, čime se pružila prilika za promjenu trajanja studija sa dvije na tri godine. Studiji na svim studijskim smjerovima se od akademske godine 1999/2000 počinju izvoditi kao trogodišnji. Voditelji našeg, laboratorijskog smjera bili su kako slijedi: dipl.ing. Dušanka Mikac-Dević, prof.dr.sc. Ksenija Kljaić koja je ugradila velik trud u podizanje stručnosti i kvalitete nastave tijesno surađujući s našom Udrugom i tajnicom Udruge Đurđicom Jurin te s koordinatoricom našeg smjera Biserkom Bratoš. Uspjeli su u nastavu uvesti tzv. morfološke stručne predmete: Histologija s vježbama i Vježbe iz patohistoloških tehnika koje su bile stručni doprinos osnivača Patohistološke sekcije u našoj Udruzi: Jasne Matić i Đurđice Jurin. Slijedeća voditeljica našeg smjera – medicinsko-laboratorijske dijagnostike bila je prof.dr.sc. Melita Nakić uz koordinatoricu smjera Ljerku Slade Šilović.

Od prosinca 2002. godine novi saziv Upravnog odbora s predsjednicom Jasnom Matić, dopredsjednicom Mirjanom Stupnišek te predsjednicom Nadzornog odbora Đurđicom Jurin te od lipnja 2003. novom tajnicom Udruge Sanjom Kuštreba konstantno čine korake reguliranja svih pozitivnih propisa u načinu rada ove Udruge. Nakon istupanja sanitarnih kolega u zasebnu udrugu, preostala nam je uloga sljedništva zajedničke udruge HUMSIT u udrugu HULM – Hrvatska udruga laboratorijske medicine pod kojim imenom udruga i danas djeluje.

Nakon predanog višemjesečnog rada, pregovaranja i lobiranja u veljači 2010. godine osnovana je Hrvatska komora zdravstvenih radnika, samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. Osnivački odbor donio je odluku o osnivanju Hrvatske komore zdravstvenih radnika u siječnju 2010. godine Osnivačka skupština Hrvatske komore zdravstvenih radnika održana je dana 03. veljače 2010. godine

Osnivači Komore uz Ministarstvo zdravstva su slijedeće strukovne udruge: Hrvatska udruga laboratorijske medicine, Hrvatska sanitarna udruga, Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije i Hrvatska udruga radnih terapeuta. Predstavnice HULM-a pri osnivanju HKZR-a bile su tadašnja predsjednica HULM-a Jasna Matić i tajnica Sanja Kuštreba.

Na Skupštini su izabrani članovi predsjedništva i vijeća Komore, a prva predsjednica Hrvatske komore zdravstvenih radnika bila je Jasna Matić.

Prateći trendove razvoja edukacije medicinsko-laboratorijske struke u Europi te konstantan razvoj i nova dostignuća u medicini, od akademske godine 2010/2011 na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera počinje se izvoditi Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, čime je omogućena prijeko potrebna daljnja edukacija našeg smjera na diplomskoj razini.

Godine 2014 ulogu predsjednice HULM-a preuzima Marica Semijalac, dopredsjednica je Jasna Matić, a tajnik Neven Sučić. Od 2022 godine predsjednica je i dalje Marica Semijalac, dopredsjednica je Jelena Lozić Erent, tajnik i dalje Neven Sučić.

2023. godine osnovano je Društvo histotehnologa i citotehnologa HULM-a kao i Društvo magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike HULM-a.

Svi nositelji dužnosti u ime udruge radili su i danas rade s velikim entuzijazmom, koristeći svoje znanje, stručnost i nadasve predanost u svrhu promicanja razvoja i statusa te poboljšanja uvjeta rada medicinsko-laboratorijskih djelatnika svih razina obrazovanja.