Članstvo

Članstvo u HULM-u je dobrovoljno.

Članovi HULM-a mogu biti:
Redovni članovi mogu biti magistri MLD, prvostupnici MLD i zdravstveno-laboratorijski tehničari iz Republike Hrvatske i inozemstva koji su državljani Republike Hrvatske. Pridruženi članovi mogu biti zdravstveni stručnjaci iz Republike Hrvatske i inozemstva i nezdravstveni stručnjaci koji doprinose promicanju ciljeva HULM-a. Privremeni članovi mogu biti učenici medicinskih škola i studenti MLD u Republici Hrvatskoj. Počasni članovi mogu biti osobe koje su svojim djelovanjem na bilo koji način pomogle u napretku medicinsko-laboratorijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj i osobito pridonijele ostvarivanju ciljeva HULM-a. Počasno se članstvo ostvaruje na prijedlog Upravnog odbora. Redoviti i pridruženi članovi plaćaju puni iznos članarine.
chemist doctor explaining coworker vaccine development dna mutations working equipped laboratory (1)
working laptop

Primanje novih redovnih, pridruženih i privremenih članova HULM-a:

Kandidat koji želi postati član HULM-a ispunjava pristupnicu koju dostavlja u sjedište HULM-a poštom ili u elektroničkom obliku.
Upravni odbor odlučuje o prihvaćanju kandidata, ukoliko je kandidat prihvaćen dobit će obavijest.
Nakon dobivene obavijesti o prihvaćanju, kandidat uplaćuje članarinu čime postaje punopravni član HULM-a.
Popis članova HULM-a vodi se u elektroničkoj bazi podataka i sadrži obavezno po Zakonu o udrugama podatke o članu: ime i prezime, OIB, datum rođenja, datum učlanjenja, kategoriju članstva, te datum prestanka članstva.

Nakon ovih par koraka postajete punopravni član HULM-a.

Kliknete na gumb i ispunite Pristupnicu
Uplatite godišnju članarinu od 15,00 € na
IBAN: HR 25 2484008 1100656668
Pod "Model i poziv na broj" upišite HR00 i OIB člana.
Pošaljete nam pristupnicu i kopiju uplate na:
e-mail adresu hulm@hulm.hr ili
poštom na adresu: Hrvatska udruga laboratorijske medicine (HULM) Ulica Ivane Brlić – Mažuranić 18, 10000 Zagreb
Članstvo u HULM-u prestaje: dobrovoljnim istupanjem odnosno potpisivanjem ispisnice koja se dostavlja HULM-u, nakon 2 godine uzastopnog neplaćanja članarine i primljene opomene, smrću, isključenjem člana HULM-a odlukom Skupštine HULM-a.
working financial report
businessman white shirt signing contract