Medicinsko-laboratorijska djelatnost

pexels public domain pictures 60022

MEDICINSKO- LABORATORIJSKA DJELATNOST

Laboratorijska medicina točnije medicinsko-laboratorijska djelatnost je skupni naziv za djelatnosti koje se provode u medicinsko dijagnostičkim, istraživačkim i drugim laboratorijima. Rezultati rada dobiveni analizama direktno ili indirektno utječu na procjenu zdravlja čovjeka. Laboratoriji mogu biti smješteni unutar zdravstvenih ustanova, bolnica, domova zdravlja, farmaceutske industrije, te unutar veterinarskih i znanstvenih ustanova.

Medicinsko-laboratorijska djelatnost na području Republike Hrvatske odvija se u 30-tak različitih specijaliziranih tipova laboratorija:

Laboratorij za

hematologiju

Laboratorij za

transfuziologiju

Laboratorij za

serologiju

Laboratorij za

imunologiju

Laboratorij za

bakteriologiju

Laboratorij za

mikologiju

Laboratorij za

parazitologiju

Laboratorij za

virologiju

Laboratorij za

sanitarnu mikrobiologiju

Laboratorij za

zdravstvenu ekologiju

Laboratorij za

histopatologiju

Laboratorij za

citopatologiju

Laboratorij za

citogenetiku

Laboratorij za

histokemiju

Laboratorij za

imunohistokemiju

Laboratorij za

elektronsku mikroskopiju

Laboratorij za

preparaciju tkiva

Laboratorij za

humanu reprodukciju

Laboratorij za

endokrinologiju

Laboratorij za

kulturu tkiva

Laboratorij za

nuklearnu medicinu

Laboratorij za

kemijsko toksikološka ispitivanja

Laboratorij za

eksperimentalna ispitivanja na životinjama

Laboratorij za

molekularnu medicinu

Laboratorij za

znanstvena istraživanja

Laboratorij za

forenzička ispitivanja

Laboratorij za

DNK analize

Laboratorij za

hitne analize

Laboratorij za

medicinsku biokemiju

+ sveučilišni laboratoriji

+ veterinarski laboratoriji

+ farmaceutska industrija

+ PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Stručni djelatnici i glavni izvršioci dijagnostičkih postupaka i analiza su magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i zdravstveno laboratorijski tehničari, neki sa užim specijalizacijama, za sada iz transfuziologije i citodijagnostike.

Laboratorijski djelatnici rade samostalno i u timu sa svim stručnjacima i specijalistima zaposlenima u svim područjima medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Timski rad zahtijeva stručnost i dobru poslovnu suradnju te međusobno uvažavanje svih profila djelatnika na dobrobit kvalitete rada u laboratoriju.

Depositphotos 626515580 DS

Što rade djelatnici medicinsko – laboratorijske dijagnostike?

Stručnjaci ovog profila rade brojne medicinsko laboratorijske postupke i analize na uzorcima tkiva stanica i svih tjelesnih tekućina i ekskreta; krv, urin, stolica, likvor, ejakulat, eksudati, brisevi i sl. Rade u svrhu dobre dijagnostike bolesti na dobrobit praćenja i liječenja pacijenta .Svojim radom i analizama, odnosno nalazima za određene pretrage neposredno utječu na daljnje terapijske i operativne postupke a time direktno i indirektno na procjenu zdravlja ljudi. Brojne analize izvode samostalno, što zahtjeva veliku odgovornost u radu, moralne kvalitete, te etiku primjerenu zdravstvenom djelatniku. Za svoj rad potrebna im je psihofizička stabilnost, samostalnost u procjeni, određene vještine i nadasve odgovornost. Potreban je dobar vid, razlikovanje boja, spretnost, preciznost, urednost u radu, te komunikativnost i organizacijske sposobnosti.

Stručnjaci ovog profila koriste složenu modernu opremu, uvode nove metode i analize kako bi postigli što veću točnost i brzinu za određene dijagnostičke pretrage.

Važan dio ove djelatnosti je praćenje rezultata rada, stalna kontrola kvalitete rada i sigurnost rada. Koristimo kompjuteriziranu, sofisticiranu automatsku opremu, mikroskop i drugu hi-tech laboratorijsku opremu. Nakon izdanog nalaza iz svakog navedenog tipa laboratorija pristupa se daljnjoj obradi pacijenta, koja uključuje kako konzervativnu tako i radikalnu obradu od kirurške, internističke do specijalističke i terapijske obrade pacijenta.

Odgovornost za izvršen posao odnosno dijagnostički postupak ili analizu , zahtijeva od laboratorijskog djelatnika da se potpiše na izdani nalaz. Svojim potpisom potvrđuje i odgovara za točnost izvršene analize, ali i sve eventualne stručne i zakonske posljedice.
Iz svega navedenog vidljivo je da aktivno sudjelujemo u reformi, edukaciji, stručnom i znanstvenom napretku, u medicinskim istraživanjima i uvođenju novih metoda i pretraga.
Kao i svi zdravstveni djelatnici obavezni smo trajno se educirati. Sudjelujemo u nastavi i edukaciji svoga profila i ostalih zdravstvenih djelatnika. Pacijentima dajemo informacije koje su u našoj kompetenciji i djelokrugu rada.

Bez medicinsko-laboratorijske djelatnosti i njenih izvršnih djelatnika ne bi bila moguća dijagnostika bolesti, traženje uzroka bolesti i procjena tijeka liječenja bolesti i bolesnika.