Novosti / Događanja

HULM  Novosti
Drago nam je da svim našim članovima možemo predstaviti nove mrežne stranice HULM-a.
HULM  Novosti
17.studenog 2023., na izvanrednoj Skupštini HULM-a potvrđen osnutak Društva magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike (DMMLD) u sastavu HULM-a.
HULM  Novosti
HULM jedan od pokrovitelja 5. Kongresa Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika...
HULM  Novosti
22. travnja 2023. održana redovna godišnja Skupština HULM-a.
HULM  Novosti
14. ožujka 2023. osnovano Hrvatsko društvo histo i citotehnologa (HDHC) u sastavu HULM-a.