Vodstvo

Predsjednica

Marica Semijalac

Dopredsjednica

Jelena Lozić Erent

Tajnik

Neven Sučić

predsjednica Povjerenstva za stegovnu odgovornost

Sanja Kuštreba

predsjednica Hrvatskog društva histo i citotehnologa HULM-a

Suzana Hančić

Predsjednica Društva magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike HULM-A

Petra Medač Čorak

Sanja Salamunović

Ankica Bojčić

Melita Čehulić