Društvo DMMLD

thumbnail (1)
PUNI NAZIV DRUŠTVA

DRUŠTVO MAGISTARA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE HULM-A

Association of Masters in Medical Laboratory Diagnostics (AMMLD)

Više o društvu

Društvo magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike HULM-a osnovano je temeljem Odluke o osnutku Društvo magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike HULM-a donesene na skupštini Hrvatske udruge laboratorijske medicine održanoj 17. studenog 2023.

Društvo okuplja magistre medicinsko-laboratorijske dijagnostike koji se bave stručnim i znanstvenim radom te edukacijom u svim područjima medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Društvo zastupa predsjednica Petra Medač Čorak, mag.med.lab.diag i dopredsjednik dr.sc Domagoj Caban, mag.med.lab.diag. Na stranici možete pronaći osnovne informacije o radu Društva, prethodnim i budućim aktivnostima te najnovijim događanjima iz područja laboratorijske dijagnostike u Republici Hrvatskoj i svijetu.

5de565a9 c295 44ad 8f3a d2c83fb102c1

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, međunarodnog naziva Biomedical Laboratory Science, dijagnostička je grana koja se iznimno brzo razvija.

Hrvatska u stručnom aspektu uspješno prati trendove razvoja struke u Europi i svijetu, ali s nedostatnom administrativnom i zakonskom regulacijom. Preporuke europske krovne organizacije za biomedicinske znanosti – EPBS (European Association of Biomedical Scientists), odnose se na harmonizaciju standarda struke u svim zemljama članicama EU pri čemu je minimalni ulazni standard obrazovanja diploma EQF razine 6, odnosno prvostupnička diploma s preporukom za nastavak obrazovanja radi implementacije složenijih analitičkih metoda, upravljanja kvalitetom i radom laboratorija.

Razvojem tehnoloških dostignuća, dostupne su nove analitičke metode za medicinske laboratorije...

…te se javlja potreba za održavanjem i unapređenjem kvalitete te izradom smjernica i standardizacije analitičkih postupaka kako bi se osigurali točni i precizni laboratorijski nalazi, uvodile suvremene analitičke metode i osigurao održiv razvoj zdravstvene skrbi u području laboratorijske dijagnostike. Stoga je osnovano Društvo čiji je cilj unaprjeđenje laboratorijske medicine razvojem stručnosti i kompetentnosti magistara MLD-a, suradnja s nadležnim regulatornim institucijama i sudjelovanje u definiranju magistara MLD-a kroz zakonske propise unutar sustava zdravstvene zaštite RH te kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje kao i suradnja s obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj važnima za medicinsko-laboratorijsku profesiju Našim članovima omogućeno je kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima i stručnim sastancima društva, stručno usavršavanje, međusobna komunikacija i razmjena iskustava radi ostvarivanja još bolje suradnje i razvoja struke.

thumbnail

VODSTVO DMMLD-a

Tijela društva su
U društvu djeluju
Društvo zastupa i predstavlja predsjednik.

Predsjednica društva:

Petra Medač Čorak, mag. med. lab. diag.

Odjel za patologiju i citologiju, OŽB Požega

Dopredsjednk društva:

Dr.sc. Domagoj Caban, mag. med. lab. diag.

Odjel za molekularnu laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb

Članstvo

Članstvo u Društvu magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike HULM-a je dobrovoljno.

Članom društva se postaje upisom u članstvo Hrvatske udruge laboratorijske medicine.

Redovnim članom DMMLD može postati medicinsko-laboratorijski djelatnik, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike državljanin Republike Hrvatske, koji je zaposlen u području molekularne medicine, mikrobiologije, hematologije, biokemije, patologije i citologije, transfuziologije i u ostalim laboratorijima.

Pridruženim članom DMMLD može postati zdravstveni stručnjak Republike Hrvatske koji doprinosi radom Društvu magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike HULM-a.

Članstvo u društvu prestaje dobrovoljnim istupanjem (izjavom u pisanom obliku), neplaćanjem članarine ili isključenjem.

thumbnail123