Društvo DTMTB

DTMTB crveno logo
PUNI NAZIV DRUŠTVA

DRUŠTVO ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU I TRANSPLANTACIJSKU BIOLOGIJU HULM-A

Transfusion Medicine and Transplantation Biology Society (TMTBS)

Više o društvu

Društvo za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju u sastavu HULM-a osnovano je temeljem odluke o osnivanju društva donesene na skupštini Hrvatske udruge laboratorijske medicine održanoj 18. svibnja 2024. godine.

Djelatnost transfuzijske medicine se primjenom novih tehnologija, informatizacijom i automatizacijom procesa rada u posljednjih dvadesetak godina znatno razvila kako u laboratorijskoj tako i u kliničkoj djelatnosti. Medicinsko-laboratorijski djelatnici svojim iskustvom i znanjem unaprijeđuju rutinske i uvode nove postupke u procesima prikupljanja i proizvodnje krvnih pripravaka, bankama krvi, laboratorijima za imunohematologiju, laboratorijima za tipizaciju tkiva te u bankama za pohranu tkiva i stanica.

Društvo je osnovano s ciljem okupljanja medicinsko laboratorijskih djelatnika zaposlenih u djelatnosti transfuzijske medicine, bankama tkiva i stanica te laboratorijima za tipizaciju tkiva radi organiziranja trajne stručne izobrazbe i kontinuirane edukacije.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

test

Djelatnosti društva

Ojačati identitet i promociju medicinsko-laboratorijske dijagnostike u transfuzijskoj medicini kroz održavanje najviših standarda rada
Ukazati na veću odgovornost i stručnost u radu djelatnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u transfuzijskoj medicini i transplantacijskoj biologiji
Trajno stručno i znanstveno usavršavanje članova sudjelovanjem u organizaciji seminara, kongresa, predavanja i tečajeva te svih ostalih oblika trajnog medicinskog usavršavanja djelatnika transfuzijske medicine
Stručna suradnja sa laboratorijima transfuzijske medicine i transplantacijske biologije na području RH i inozemstva
Povezivanje sa srodnim društvima i međunarodnim organizacijama iz područja transfuzijske medicine i transplantacijske biologije
Izdavanje priručnika i drugih stručno-informativnih publikacija
Razvijanje etičkih i profesionalnih vrijednosti struke
Zalaganje za poboljšanje statusa medicinsko-laboratorijskih djelatnika zaposlenih u djelatnosti transfuzijske medicine, bankama tkiva i stanica te laboratorijima za tipizaciju tkiva kroz suradnju s nadležnim institucijama

VODSTVO DTMTB-a

Tijela društva su
U društvu djeluju
Društvo zastupa i predstavlja predsjednik.

Predsjednica društva:

Ivana Leskovar, mag. med. lab. diag.

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC Zagreb

Dopredsjednica društva

Suzana Tutić Lazić, mag. med. lab. diag.

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC Zagreb

Članstvo

Članstvo u Društvu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju HULM-a je dobrovoljno.

Članom društva se postaje upisom u članstvo Hrvatske udruge laboratorijske medicine.

Redovnim članom DTMTB-a može postati medicinsko-laboratorijski djelatnik, državljanin Republike Hrvatske koji je zaposlen u djelatnosti transfuzijske medicine, bankama tkiva i stanica te u laboratorijima za tipizaciju tkiva.

Pridruženim članom DTMTB može postati zdravstveni stručnjak Republike Hrvatske koji svojim radom doprinosi Društvu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju.

Članstvo u društvu prestaje dobrovoljnim istupanjem (izjavom u pisanom obliku), neplaćanjem članarine ili isključenjem.

blood1

Kontakt