Društvo HDHC

hdhc
PUNI NAZIV DRUŠTVA

HRVATSKO DRUŠTVO HISTO I CITOTEHNOLOGA HULM-a

Croatian Society of Histotechnologists and Cytotechnologists (CSHC)

Više o društvu

Hrvatsko društvo histo i citotehnologa HULM-a je osnovano 14. ožujka 2023. godine temeljem odluke o osnivanju društva donesene na skupštini Hrvatske udruge laboratorijske medicine održanoj 14. veljače 2022.

Društvo je osnovano s ciljem okupljanja medicinskih djelatnika zaposlenih na histologiji, patologiji i citologiji radi organiziranja trajne stručne izobrazbe i kontinuirane edukacije.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

female scientist placing sample transmission electron microscopy grid

Djelatnosti društva

Promocija održavanja najviših standarda unutar histologije, patologije i citologije
Razvijanje etičkih i profesionalnih vrijednosti struke
Organiziranje edukacija, stručnog i znanstvenog usavršavanja histotehnologa i citotehnologa
Poticanje suradnje članova društva u području edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja
Povezivanje s međunarodnim organizacijama iz područja histologije, patologije i citologije
Organiziranje stručnih sastanaka, stručnih putovanja, tribina, javnozdravstvenih akcija i sastanaka od općeg interesa za razvoj struke
Organiziranje i stvaranje službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa sličnim društvima i organizacijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razvitka struke
Suradnja s obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj važnima za medicinsko-laboratorijsku profesiju
Izdavanje priručnika, stručnih i znanstvenih članaka i drugih stručno-informativnih publikacija
Zalaganje na poboljšanju statusa medicinsko-laboratorijskih djelatnika kroz suradnju s nadležnim institucijama

VODSTVO HDHC-a

Tijela društva su
U društvu djeluju
Društvo zastupa i predstavlja predsjednik.

Predsjednica društva:

Suzana Hančić, mag. med. lab. diag.

Klinički zavod za patologiju i citologiju KB „Merkur“

Dopredsjednica društva

Anita Breški, mag. med. lab. diag.

Klinički zavod za patologiju i citologiju KBC Zagreb

Članstvo

Članstvo u Hrvatskom društvu histo i citotehnologa HULM-a je dobrovoljno.

Članom društva se postaje upisom u članstvo Hrvatske udruge laboratorijske medicine.

Redovnim članom HDHC može postati medicinsko-laboratorijski djelatnik, državljanin Republike Hrvatske, koji je zaposlen u području histologije, patologije, citologije, molekularne medicine vezane za histo/citopatologiju.

Pridruženim članom HDHC može postati zdravstveni stručnjak Republike Hrvatske koji doprinosi radom Hrvatskom društvu histo i citotehnologa.

Članstvo u društvu prestaje dobrovoljnim istupanjem (izjavom u pisanom obliku), neplaćanjem članarine ili isključenjem.

Plastic tray of histological tissue samples next to a microscope

Kontakt