IMG 20231124 WA0006

Prva skupština Hrvatskog društva histo i citotehnologa

U hotelu Kompas u Dubrovniku 24. studenoga 2023. je održana prva skupština Hrvatskog društva histo i citotehnologa. Na skupštini je predstavljen plan aktivnosti u 2024. godini. Izražena je posebna zahvala za sve koji aktivno sudjeluju u radu društva, a osobito za kolegice Silviu Arbanas, mag. med. lab. diag. i Magdalenu Buči, bacc. med. lab. diagn. koje su izradile logo društva. Upućen je poziv svim kolegama koji rade na patologiji, citologiji, histologiji i s time povezanoj molekularnoj medicini da se uključe u rad društva. Poziv je i za kolege koji rade u sustavu znanosti, obrazovanja i u privatnim tvrtkama.

IMG 20231124 WA0003

IMG 20231124 WA0004

IMG 20231124 WA0005