kongres

HULM pokrovitelj 5. Kongresa SR MLD

HULM jedan od pokrovitelja 5. Kongresa Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika...

HULM je bio jedan od pokrovitelja 5. KONGRESA STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM „MEDICINSKO LABORATORIJSKA DJELATNOST I SUVREMENA DIJAGNOSTIKA , JESMO LI SUSTIGLI BUDUĆNOST?“ održanog u Zagrebu, 14.-17.09.2023.

Članovi HULM-a su aktivno sudjelovali na kongresu.