×

Error

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Počasni članovi

Written by Admin
TPL_IN
TPL_ON
Created: 05 July 2014
Hits: 5096

 

 

1.

Prof.dr.sc. MAJA ABRAM
Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

 

 

2.

Dr.sc. DRINKO BALIČEVIĆ
Voditelj odjela za biopsije i sekcije kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

 

3.

PATRICIJA BANKOVIĆ RADOVANOVIĆ, dipl.ing.
Zavod za transfuziologiju
OB Pula

 

 

4.

Prof.dr.sc. MLADEN BELICZA
Predstojnik kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

 

5.

Saša Benazić, dr.med., specijalist transfuziolog
Rukovoditelj delatnosti za transfuziologiju 
Opća bolnica Pula

 

 

6.

Prim.mr.sc. LJILJANA BETICA RADIĆ
Infektološki odjel
OB Dubrovnik, Dubrovnik

 

 

7.

TOMISLAV BEUS
PC operater
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice",

 

 

8.

Igor Borić, dr.med.
Voditelj Službe za patologiju 
OB Dubrovnik

 

 

9.

Dr.sc. HRVOJE ČUPIĆ
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

 

10.

Matija Čale Mratović, dr.med.
Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo
DN Županije, Dubrovnik

 

 

11.

Prof.dr.sc. MARA DOMINIS
Predstojnik odjela za patologiju i citologiju
KB "Merkur", Zagreb

 

 

12.

Ojdana Đurović, spec.med. biokemije
Voditelj Hematološko-biokemijskog laboratorija
OB Dubrovnik

 

 

13.

Marko Gardašanić, dr. med.
Odjel za ginekologiju i opstetriciju
OB Dubrovnik

 

 

14.

Dr. sc. Lorena Honović, dipl.ing., specijalist medicinske biokemije
Rukoloditelj djelatnosti za laboratorijsku dijagnostiku 
Opća bolnica Pula

 

 

15.

Prof.dr.sc. FLORIJANA JAKUŠ
Zavod za biologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

16.

Mr.sc. DUBRAVKA JANDRIĆ
Zavod za patologiju
OB "Sveti duh", Zagreb

 

 

17.

Prof.dr.sc. MISLAV JURIN
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb

 

 

18.

BERNARD KAIĆ, dr med.
Služba za epidemiologiju
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

 

19.

Prof.dr.sc. SMILJA KALENIĆ
Pročelnica katedre za mikrobiologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

20.

NEDA KNEŽEVIĆ-JONJIĆ, dipl.ing.
Odsjek za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

 

 

21.

BRANKO KOLARIĆ, dr. med
Služba za zdravstvenu ekologiju
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

 

22.

Doc.dr.sc. MARINA KOS
Voditelj odjela citologije kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

 

23.

Prof.dr.sc. LJILJANA KOSTOVIĆ-KNEŽEVIĆ
Zavod za histologiju i embriologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

24.

Mr.sc. IVANČICA KOVAČEK
Voditelj Odsjeka za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

 

 

25.

Prof.dr.sc. BOŽO KRUŠLIN
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

 

26.

Rikard Lenz, dr.med.,
Zamjenik Ravnatelja OB Dubrovnik 
Voditelj odjela za anesteziju I reanimaciju
OB Dubrovnik

 

 

27.

Ivanka Maldini, dipl.ing.med.biokemije
Voditelj Hematološko-biokemijskog laboratorija
Dom zdravlja Dubrovnik

 

 

28.

Dr.sc. Marko Margaritoni
Voditelj kirurškog odjela
OB Dubrovnik

 

 

29.

Dr.sc. BISERKA MATICA
Voditelj službe za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba

 

 

30.

Prof.dr.sc. GORDANA MLINARIĆ GALINOVIĆ
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

 

31.

Prof.dr.sc. MELITA NAKIĆ
Predstojnik kliničkog zavoda za hematologiju
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

 

 

32.

Mr.sc. DUNJA PERKOVIĆ
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Nacionalni centar za salmonele

 

 

33.

Prof.dr.sc. AHMED PIRKIĆ
Voditelj odjela za ginekološku i perinatalnu patologiju
Klinički zavod za patologiju "Ljudevit Jurak"
KB "Sestre milosrdnice", Zagreb

 

 

34.

Prof.dr.sc. SWEN SEIWERTH
Zavod za patologiju
Medicinski fakultetSveučilišta u Zagrebu

 

 

35.

Mr.sc. GABRIJELA STANIĆ
Zavod za patologiju
OB "Sveti duh, Zagreb

 

 

36.

Dr.med. ASJA STIPIĆ-MARKOVIĆ
Internist alergolog 
Voditelj odjela
OB Sveti Duh, Zagreb

 

 

37.

Prof.dr.sc. BRIGITA TIĆAC
Voditelj odsjeka za dijagnostiku tuberkuloze
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

 

 

38.

Mr.sc. BRANKO TURKOVIĆ
Voditelj odjela virologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

 

39.

Mr.sc. TATJANA VILIBIĆ-ČAVLEK
Voditelj odsjeka serologije
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

 

40.

Mr.sc. Žarko Vrbica, dr.med.
Odjel za interne bolesti – odsjek za pulmologiju
OB Dubrovnik